Spotkanie KNPG – 26 października br.

Zarząd KNPG Koła Naukowego Prawa Gospodarczego serdecznie zaprasza wszystkich członków koła oraz inne osoby zainteresowane działalnością KNPG na zebranie, doctor które odbędzie się w dniu 26 października br. o godz. 18:00 w sali 320 starego Collegium Iuridicum.

Zaszufladkowano do kategorii News

Pierwsze zebranie KNPG w roku akademickim 2011/2012

Zarząd KNPG Koła Naukowego Prawa Gospodarczego serdecznie zaprasza wszystkich członków koła oraz inne osoby zainteresowane działalnością KNPG na pierwsze w roku akademickim 2011/2012 zebranie, treat które odbędzie się w dniu 4 października br. o godz. 19:00 w sali W2 (tzw. sala kół naukowych WPiA) na 4 piętrze Collegium Iuridicum Novum.

Zaszufladkowano do kategorii News

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM

KNPG bierze udział przy wydaniu Zeszytu Studenckiego Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM. W projekcie tym biorą również udział Koła:  Koło Naukowe Administratywistów „Ad Rem” UAM, viagra Koło Naukowe Historii Doktryn Polityczno-Prawnych „Disputo”, Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Usus Iuris”, Koło Naukowe Praw Człowieka „Humanitas”, Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej, Koło Naukowe Prawa Finansowego „Pecunia”, Koło Naukowe Prawa Medycznego „Lege Artis” oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów „B2C”.

W publikacji tej ukażą się artykuły dwóch osób związanych z KNPG:

Staniszewska Lucyna Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niewydanie orzeczenia w uzasadnionym terminie ? przewlekłość postępowania sądowego

Szczepańska Katarzyna Pojęcie konsumenta w ?dyrektywach konsumenckich? Unii Europejskiej i orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wybrane aspekty prawne

Zaszufladkowano do kategorii News

Prawny i ekonomiczny przegląd prawa gospodarczego c.d.

W chwili obecnej drugi numer zeszytu studenckiego KNPG pt. Prawny i ekonomiczny przegląd prawa gospodarczego podlega opracowaniu przez Wydawnictwo Naukowe UAM. Po zatwierdzeniu przez Opiekuna KNPG – Pana Magistra Łukasza Dubińskiego w tegorocznej publikacji znalazły się następujące artykuły:

 1. Betka Bartosz Własność intelektualna a małe i średnie przedsiębiorstwa
 2. Borkowski Łukasz Wybrane aspekty związku przyczynowego jako przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego za naruszenie prawa unijnego
 3. Ciepłuch Sławomir Koncesja na roboty budowlane lub usługi
 4. Kalemba Piotr Charakter prawny strategii rozwoju uchwalanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego
 5. Kołodziej Przemysław ?Czy wiesz ilu mamy klientów? Tylko jednego, order Ciebie.? – CRM jako skuteczne narzędzie w zarządzaniu relacjami z klientem
 6. Losy Oskar Odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie reguł uczciwej konkurencji
 7. Majda Bartosz Realizacja inwestycji publicznych z wykorzystaniem kapitału prywatnego
 8. Pawlicki Marcin Przestępstwo prowadzenia nierzetelnej dokumentacji działalności gospodarczej. Analiza teoretyczno-prawna
 9. Ratajczak Anna Leniency Programme ? analiza porównawcza UE, approved Polska
 10. Rusinek Olga Bułgarski odpowiednik polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 11. Staniszewska Lucyna Instrumenty prawne interwencji państwa na podmioty rynkowe
 12. Szczepańska Katarzyna Partnerstwo publiczno ? prywatne w formie spółki
 13. Walkowiak Marcin Ekonomiczno-prawne aspekty regulacji substancji psychoaktywnych
 14. Wilusz Daniel Legal determinants of electronic money systems development in European Union
 15. Wronowska Agnieszka Osoba prawna w roli organu wykonawczego spółki kapitałowej na przykładzie rosyjskiej instytucji spółki zarządzającej (zarządzającego) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Zaszufladkowano do kategorii News

II Kongres Kół Naukowych UAM

W dniach 9-10 maja 2011 roku odbył się II Kongres Kół Naukowych UAM zorganizowany przez Radę Kół Naukowych UAM.

W imieniu KNPG wygłoszone zostały w jego trakcie dwa referaty: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta (Lucyna Staniszewska, purchase Łukasz Borkowski) oraz Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej (Łukasz Borkowski).

 

Zaszufladkowano do kategorii News

Prawny i ekonomiczny przegląd prawa gospodarczego

W chwili obecnej trwają prace na wydaniem drugiego numeru zeszytu studenckiego KNPG pt. Prawny i ekonomiczny przegląd prawa gospodarczego. Publikacja ta uzyskała już m. in. Patronat Honorowy JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zaszufladkowano do kategorii News

Witamy!

Witamy serdecznie na nieco odświeżonej stronie internetowej naszego Koła.
Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

Zaszufladkowano do kategorii News