20 lat przemian gospodarczych


30 listopada 2009 r.

20 lat przemian gospodarczych: czy wykorzystaliśmy swoją szansę? – dyskusja „przy kawie” była próbą oceny polskiej transformacji rynkowej, jej rezultatów gospodarczych i instytucjonalnych, podczas której poruszyliśmy fundamentalne kwestie dotyczące budowy ustroju gospodarczego oraz gospodarki rynkowej w Polsce, wskazując również na różnice w dynamice zmian transformacyjnych w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowej. Naszym gościem był dr Jerzy Kur z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.