Działalność


W dniach 9-10 maja 2011 roku odbył się II Kongres Kół Naukowych UAM zorganizowany przez Radę Kół Naukowych UAM.

W imieniu KNPG wygłoszone zostały w jego trakcie dwa referaty: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta (Lucyna Staniszewska, viagra buy Łukasz Borkowski) orazWybrane zagadnienia ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej (Łukasz Borkowski).