Kontakt


Koło Naukowe Prawa Gospodarczego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53
Poznań

Piotr Chmielewski
Tymoteusz Mądry: tymmadry@gmail.com
Remigiusz Chęciński: remik.checinski@wp.pl