Władze koła


W tej części można znaleźć informacje o najważniejszych osobach w KNPG.

Zarząd Koła:

Prezes ? Piotr Chmielewski
Zastępca Prezesa ? Tymoteusz Mądry: tymmadry@gmail.com
Skarbnik ? Remigiusz Chęciński: remik.checinski@wp.pl

Komisja Rewizyjna:

Łukasz Borkowski
Paweł Chrostowski
Marta Mikołajczak