Kim jesteśmy


Koło Naukowe Prawa Gospodarczego KNPG działa przy Wydziale Prawa i Administracji UAM od lutego 2009 r. Jako Koło zajmujemy się szerzeniem wiedzy na temat szeroko pojętego prawa gospodarczego, this rozwojem własnych umiejętności w tej dziedzinie oraz współpracą z innymi organizacjami. Część naszych członków jest także studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.