Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM

KNPG bierze udział przy wydaniu Zeszytu Studenckiego Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM. W projekcie tym biorą również udział Koła:  Koło Naukowe Administratywistów „Ad Rem” UAM, viagra Koło Naukowe Historii Doktryn Polityczno-Prawnych „Disputo”, Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Usus Iuris”, Koło Naukowe Praw Człowieka „Humanitas”, Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej, Koło Naukowe Prawa Finansowego „Pecunia”, Koło Naukowe Prawa Medycznego „Lege Artis” oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów „B2C”.

W publikacji tej ukażą się artykuły dwóch osób związanych z KNPG:

Staniszewska Lucyna Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niewydanie orzeczenia w uzasadnionym terminie ? przewlekłość postępowania sądowego

Szczepańska Katarzyna Pojęcie konsumenta w ?dyrektywach konsumenckich? Unii Europejskiej i orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wybrane aspekty prawne