Prawny i ekonomiczny przegląd prawa gospodarczego

W chwili obecnej trwają prace na wydaniem drugiego numeru zeszytu studenckiego KNPG pt. Prawny i ekonomiczny przegląd prawa gospodarczego. Publikacja ta uzyskała już m. in. Patronat Honorowy JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.