Warsztat „Sporządzanie umowy konsorcjum”

Koło Naukowe Prawa Gospodarczego serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na warsztat:

Sporządzanie umowy konsorcjum, cure

który odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 roku (poniedziałek) w godz. 18:00-19:00 w sali 1.4 Collegium Iuridicum Novum.
Warsztat poprowadzi mgr Marcin Czerwiński, mind doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego.

Celem warsztatu jest zaznajomienie uczestników z praktycznymi aspektami sporządzania umowy konsorcjum wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu.

Zapraszamy!

Zaszufladkowano do kategorii News

Zgromadzenie Ogólne Członków Koła

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków koła oraz inne osoby zainteresowane działalnością KNPG na Zgromadzenie Ogólne Członków Koła, more about które odbędzie się po szkoleniu, tj. w dniu 25 czerwca 2015 roku (czwartek) o godz. 19:20 w sali 4.17 Collegium Iuridicum Novum.

Zaszufladkowano do kategorii News

Szkolenie „Zmiany w VAT 2015/2016″

Koło Naukowe Prawa Gospodarczego serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie:

Zmiany w VAT 2015/2016, viagra

które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 roku (czwartek) w godz. 18:00-19:00 w sali 4.17 Collegium Iuridicum Novum.
Szkolenie poprowadzi mgr Marcin Czerwiński, visit this site doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego, visit Handlowego i Ubezpieczeniowego, pracujący również w jednej z największych firm doradztwa podatkowego w Polsce.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają zmiany w przepisach o VAT wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2015 r. oraz 1 stycznia 2016 r.
Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • mechanizm odwrotnego obciążenia VAT,
 • solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe i kaucja gwarancyjna,
 • odliczanie VAT od paliwa,
 • ulga na złe długi,
 • mechanizm pre-współczynnika VAT.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu.

Zapraszamy!

Zaszufladkowano do kategorii News

Spotkanie poświęcone działalności UOKiK

Koło Naukowe Prawa Gospodarczego

 

Serdecznie zaprasza na spotkanie

z pracownikiem delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu

mgr Danielem Wojtczakiem

 

które odbędzie się 10 stycznia 2012r. (wtorek) o godz. 18.00

w sali 0.1 Collegium Iuridicum Novum (przy al. Niepodległości 53)

 

Prelegent zapozna uczestników z działalnością UOKiK, there ze szczególnym uwzględnieniem fuzji i przejęć.

Zaszufladkowano do kategorii News

Wyjście na rozprawę cywilną do Sądu Okręgowego w Poznaniu

W dniu 2 grudnia 2011 roku (piątek) odbędzie się wyjście na rozprawę cywilną do Sądu Okręgowego w Poznaniu XV Wydział Cywilny Odwoławczy. Wokandę w tym dniu rozpoczyna rozprawa apelacyjna o godzinie 10:00. Zbiórka o godzinie 09:45 w holu Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Alejach Marcinkowskiego.

Zaszufladkowano do kategorii News

Prawny i ekonomiczny przegląd prawa gospodarczego, Nr 2

W dniu 29 listopada 2011 roku ukazał się, viagra objęty Patronatami Honorowymi: JM Rektora UAM i JM Rektora UEP oraz Patronatem Merytorycznym Rady Kół Naukowych UAM drugi numer „Prawnego i ekonomicznego przeglądu prawa gospodarczego. Zeszytu Studenckiego Koła Naukowego Prawa Gospodarczego”, seek którego Redaktorem był Opiekun KNPG – Pan mgr Łukasz Dubiński. Zeszyt niniejszy uzyskał dofinansowanie ze strony JM Rektora UAM, help Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz Kierownika Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego UAM. Zawarte zostały w nim następujące artykuły:

 1. Betka Bartosz Własność intelektualna a małe i średnie przedsiębiorstwa
 2. Borkowski Łukasz Wybrane aspekty związku przyczynowego jako przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego za naruszenie prawa unijnego
 3. Ciepłuch Sławomir Koncesja na roboty budowlane lub usługi
 4. Kalemba Piotr Charakter prawny strategii rozwoju uchwalanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego
 5. Kołodziej Przemysław ?Czy wiesz ilu mamy klientów? Tylko jednego, Ciebie.? ? CRM jako skuteczne narzędzie w zarządzaniu relacjami z klientem
 6. Losy Oskar Odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie reguł uczciwej konkurencji
 7. Majda Bartosz Realizacja inwestycji publicznych z wykorzystaniem kapitału prywatnego
 8. Pawlicki Marcin Przestępstwo prowadzenia nierzetelnej dokumentacji działalności gospodarczej. Analiza teoretyczno-prawna
 9. Ratajczak Anna Leniency Programme ? analiza porównawcza UE, Polska
 10. Rusinek Olga Bułgarski odpowiednik polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 11. Staniszewska Lucyna Instrumenty prawne interwencji państwa na podmioty rynkowe
 12. Szczepańska Katarzyna Partnerstwo publiczno ? prywatne w formie spółki
 13. Walkowiak Marcin Ekonomiczno-prawne aspekty regulacji substancji psychoaktywnych
 14. Wilusz Daniel Legal determinants of electronic money systems development in European Union
 15. Wronowska Agnieszka Osoba prawna w roli organu wykonawczego spółki kapitałowej na przykładzie rosyjskiej instytucji spółki zarządzającej (zarządzającego) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Zaszufladkowano do kategorii News

Spotkanie KNPG poświęcone ubezpieczeniom gospodarczym i instrumentom finansowym

Zarząd KNPG Koła Naukowego Prawa Gospodarczego serdecznie zaprasza wszystkich członków koła oraz inne osoby zainteresowane prawem gospodarczym w szczególności ubezpieczeniami gospodarczymi i instrumentami finansowymi na spotkanie poświęcone tejże tematyce, visit this które odbędzie się w dniu 9 listopada br. o godz. 17:30 w sali 320 starego Collegium Iuridicum.

W trakcie tego spotkania przedstawiciele Ogólnopolskiego Biura Usług Finansowych i Analiz Maxi Group wygłoszą prelekcję poświęconą w szczególności ubezpieczeniom gospodarczym i instrumentom finansowym. Po wykładzie przewidziany jest również panel dyskusyjny.

Zaszufladkowano do kategorii News